Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā

No 06.01. līdz 09.02.2014

Latvijas Nacionālās bibliotēkas

ceļojošā izstāde

PĒC ZEMES, TAISNĪBAS UN GAISMAS

(NO CIKLA "LATVIEŠI PASAULĒ")

Vairāk par izstādi - http://www.lnb.lv/lv/celojosas-izstades/izstade-pec-zemes-taisnibas-un-gaismas-no-cikla-latviesi-pasaule