20.jūnijā plkst.20.00

Neatkarības birzī pie dīķa

„Saule brauca pār kalniņu, Jāņu dienu svētīdama”

 

Jāņu ielīgošana kopā ar

folkloras kopu “Medainis” no Saldus

Ugunskura iedegšana, Jāņu dziesmas un danči, saulītes pavadīšana!

 

Aicināti visi interesenti ierasties ziedu vainagos, vēlams līdzi Jāņu zāles. Lustīgu noskaņojumu un vēlmi līdzdarboties!

Pasēdēšanai pie ugunskura līdzi groziņš pēc izvēles! 

 

Pasākums notiek projekta „No tautas pūra lādes” ietvaros ar VKKF finansiālu atbalstu.

Pasākumu organizē bibliotēkas vadītājs sadarbībā ar kultūras darba organizatori!