Literatūras izstādes JŪNIJĀ

PIEAUGUŠAJIEM
„No ārzemju daiļliteratūras fondiem – burts S”
„Pacel no zemes vārdu zem klajas debess” 
(dzejniecei Laimai Līvenai – 70 (1943-2006))
„Mana ikdiena – mani svētki” (rakstniekam Antonam Stankevičam — 85 (1928))
„Ar vēsturisku piesitienu rakstot” (rakstniekam Jānim Mauliņam  — 80 (1933-2009))
„Sniega gaisma” (dzejniecei, literatūrzinātniecei Mildai Losbergai — 90 (1923))
„Laiks dzīvot un laiks mirt” (vācu rakstniekam Ēriham Marija Remarkam — 115 (1898-1970))
„Viltus lieta un citi kriminālstāsti” (rakstniekam Jānim Ivaram Stradiņam  — 70 (1943-2008))
 
BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM

„Pelēna Pekša piedzīvojumi”

„Latviešu rakstnieki vidējā skolas vecuma bērniem” (K-O)