PIEAUGU&Scaron AJIEM

„No kapitāla līdz antīkajai literatūrai” (vācu filozofam, sabiedriskajam darbiniekam Kārlim Marksam 195 (1818-1897)) 

 „Par Latviju un latviešiem” (vēsturniekam, rakstniekam, tiesībzinātniekam Arvedam Švābem 125 (1888-1959))

„Balts… gaisma nedara sāpes” (dzejniecei Maijai Laukmanei60 (1953))

„Jaušības un nejaušības” (rakstniekam, publicistam Ērikam Hānbergam 80 (1933))

„No ārzemju literatūras fondiem – burts H”

„No latviešu literatūras fondiem – burts S”

„GLEZNIECĪBA – mākslinieki, tehnika, vēsture”

 

BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM

„Lai dzīvo vasaras sodība” (dzejniecei Maijai Laukmanei60 (1953))

„Latviešu rakstnieki vidējā skolas vecuma bērniem” (P)