Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā
no 2.04. līdz 30.04
Latvijas Nacionālās bibliotēkas veidota
ceļojošā izstāde

"Latvijas kultūras kanons: literatūra"

Izstādē informatīvas planšetes un grāmatu kolekcija
Sīkāka informācija par izstādi - http://www.lnb.lv/lv/celojosas-izstades/izstade-latvijas-kulturas-kanons-literatura