31.martā plkst.14.00
Pie pagasta pārvaldes

pasākums
"Nāc, nākdama Liela diena ar raibām oliņām"

Lieldienu lustes kopā ar folkloras kopu "Virši" no Remtes pagasta

Aicināti visi interesenti. Iesim rotaļās, ripināsim līdzpaņemtās olas, dziedāsim, šūposimies un līksmi sagaidīsim pavasari!

Pasākums notiek projekta "No tautas pūra lādes" ietvaros ar VKKF finansiālu atbalstu, organizē kultūras darba organizatore sadarbībā ar bibliotēku.