Kursīšu bibliotēka-informācijas centrs aicina piedalīties kursos

„No nulles līdz ziedošam dārzam” – par daiļdārzu veidošanu (4 lekciju cikls)

Kursus vadīs – lektore Ligita Ķiene no Nīgrandes pagasta Kalniem

Kursi plānoti 17. un 24.martā, 7. un 14.aprīlī no plkst. 11.00 līdz 15.00 

Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā

Maksa par nodarbību 4.50 Ls (viss nodarbību cikls 18 Ls), vēlama iepriekšēja samaksa.

Aicināti visi interesenti pieteikties bibliotēkā vai pa tālruni 63846680