12.februārī plkst.13.00

Kursīšu pagastā uz Lielā kalna pie kapiem

 

pasākums Kursīšu pamatskolas skolēniem un pagasta iedzīvotājiem

„Vizu vizu Metenīti, no kalniņa lejiņā"

 

Meteņdienas svinēšana kopā ar folkloras kopu „Ruba” no Rubas pagasta

 

Aicināti visi interesenti, ņemt līdzi dažādus pašdarinātus braucamos, jo tiks apbalvoti interesantākie, lai vienotos trakā braucienā no kalna!

 

Pasākums notiek projekta "No tautas pūra lādes" ietvaros ar VKKF finansiālu atbalstu, organizē bibliotēka sadarbībā ar kultūras darba organizatori