22.decembrī no plkst.11.00 līdz 15.00 

Kursīšu pagasta Jaunajā zālē un laukā

pasākums „Pār kalniem, pār lejām Ziemassvētki nāk"

No 11.00 līdz 15.00 „Rūķu tirdziņš" - keramika, pinumi, grāmatas, medus un citas lietas (Visus tirgoties gribētājus pieteikties pie K.Bukas vai pa tālr. 28328320)

Plkst. 14.00 laukā pie zāles Ziemas saulgriežu ieskandināšana kopā ar folkloras kopu „Pampāļi"

Pasākums notiek projekta "No tautas pūra lādes" ietvaros ar VKKF finansiālu atbalstu, organizē bibliotēka sadarbībā ar kultūras darba organizatori