Kursīšu pamatskolā

9.novembrī plkst. 13.00

pasākums

“Mārtiņdiena, Mārtiņdiena

Visi bērni tevi gaida”


Pasākumu kuplina folkloras kopa “Virza” no Brocēniem

Pasākumā – dziesmas un rotaļas, mīklas, tradīcijas un citas interesantas lietas

 

Pie Kursīšu bibliotēkas pagalmā no 9.11. līdz 16.11. 1-9.klašu skolēnu veidotā vides objektu (masku) izstāde “Budēlīši sabraukuši”

Aicinām visus apskatīt un nobalsot par skatītāju simpātiju!

 

Pasākums notiek Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra izstrādātā un ar sadarbības partneru (kultūras darba organizētājas, Kursīšu pamatskolas) realizētā projekta “No tautas pūra lādes” ietvaros ar VKKF finansiālu atbalstu