29.septembrī plkst. 19.00

Kursīšu pagasta Jaunajā zālē

dzejas dienu pasākums
"PIETURAS"

tikšanās un saruna ar aktieri, dzejnieku Andri Buli un komponistu Tomu Juhņeviču

Ieeja - bezmakas ar ziediem