PIEAUGU&Scaron AJIEM
   - „Mirkli apstājies"
(dzejniecei, rakstniecei Lijai Brīdakai - 80 (1932))

   - „Gausīgie ierāvēji dzīves virpulī" (amerikāņu rakstniekam O.Henrijam - 105 (1862-1980))

   - „Zemes sāpe" (rakstniecei Vijai Upmalei - 80 (1932-1996))

   - „Lai šermuļi un šausmas pārņem" (amerikāņu rakstniekam Stīvenam Edvīnam Kingam - 65 (1947))

   - „Baltie vasaras mākoņi" (žurnālistam, rakstniekam Gunāram Ievkalnam - 85 (1927))

   - „Mūžīgais ceļotājs Donkihots" (spāņu rakstniekam Migelam de Servantesam Saavedra - 465 (1547-1616))

   - „No vēstures šodienai - ielūkojoties pedagoģiskās domas vēsturē"

   - „Mājas mīluļi - suns un kaķis - rūpes par tiem"

BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM

   - „Dažādas skolas un piedzīvojumi tajās - ieskaties grāmatās"