PIEAUGU&Scaron AJIEM

  • Sen to Rīgu daudzināju” (rakstniekam Augustam Deglavam1 — 150 (1862–1922))
  • „Ar diviem punktiem teikums nebeidzas” (rakstniecei Indrai Gubiņai85 (1927))
  •  „Balzāms dvēselei” (brazīliešu rakstniekam Paulu Koelju — 65 (1947)) 
  • „Divu mūzu kalps” (rakstniekam Jānim Jaunsudrabiņam135 (1877–1962))
  • ,,Īsts mākslinieks redz dzīvi tādu, kāda tā ir īstenībā, viņš prot saskatīt to, kas citu acīm apslēpts.” (angļu rakstniekam Džonam Golsvērtijam — 145 (1867–1933))
  • „Joki par smiekla naudu” (satīriķim Andrim Briedim — 75 (1937))
  • „Mūžu raksti izrakstīti” (literatūrzinātniecei, rakstniecei Saulcerītei Viesei — 80 (1932–2004))
  • „Ceļā pa dažādām takām” (dzejniekam, publicistam Arvīdam Plaudim 70 (1942))

 

BĒRNIEM

  •  „Piedzīvojumi un noslēpumi” (angļu rakstniecei Enidai Blaitonai 115 (1897–1968))