Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā notika pasākums Bibliotēkas draugi kopā lai sanāk.

Bibliotēkas vadītājs Mārtiņš Lagzdons saaicināja čaklākos 2011. gada lasītājus un bibliotēkas atbalstītājus, lai pateiktu viņiem paldies. Par labajiem darbiem katru atalgoja ar zelta dālderi. Šokolādes naudiņa atradās lādē. Kad tās vāks atvērās un no iekšpuses atmirdzēja gaisma, Kursīšu pagasta Jauno zāli pāršalca izbrīns.

Padies par līdzēšanu!

"Daudz var paveikt tikai tad, ja ir cilvēki, uz kuriem var paļauties un kuri palīdz," teica Mārtiņš. Pirmos dālderus saņemt viņš aicināja Kristīni un Lieni Bukas. Abas māsas viņu brīvprātīgi aizstāj darbā prombūtnes laikā un nodrošina, ka bibliotēkas 303 reģistrētajiem lietotājiem pakalpojumi ir pieejami un bibliotēka ir atvērta.

Vadītājs teica paldies Kursīšu pagasta pārvaldei un Swedbank Saldus filiālei par finansiālu atbalstu, kolēģiem Saldus pilsētas bibliotēkā un kaimiņu pagastos — par profesionālām konsultācijām un drauga plecu. Visvairāk bibliotēku ir atbalstījuši kursīšnieki. Viņi ziedojuši preses izdevumus, iesaistījušies projektos, veidojuši izstādes, veicinājuši bērnu interesi par bibliotēku, vadījuši kursus un mūžizglītības mācības.

Pa kuru laiku viss ir noticis? "Ir bijis pat vairāk, nekā Mārtiņš nosauca. Bibliotēkā pastāvīgi kaut kas notiek, un cilvēki ir pieraduši piedalīties. Ja tā vairs nebūtu, tad pietrūkstu kaut kā būtiska. Bibliotēka ir multifunkcionāla — tajā ir grāmatas, žurnāli, internets, televizors. Nav tikai jālasa, bet var arī citādāk lietderīgi pavadīt laiku. Bērniem ir atpūtas stūrītis ar spēlēm un mēbelēm. Bibliotēka pagastā ir gaiša vieta," stāstīja Kristīne un Liene Bukas.

Vairāki kopīgi projekti pagasta bibliotēkai ir ar skolu. "Kopīga ir Bērnu žūrija,

bijusi arī nakts bibliotēkā. Projekta Portrets tuvplānā galvenais virzītājs ir Mārtiņš, bet iesaista arī mūs," skolas bibliotekāre Sandra Kilevica saka par literātu viesošanos pagastā. "Mārtiņam ir labas spējas piesaistīt draugus. Viņš ir labestīgs, vienmēr pretimnākošs."

Ar Mārtiņu lepojas

"Īsts ideju ģenerators! Vienmēr domā, kā cilvēkus piesaistīt ar ko nebijušu. Citas novada bibliotēkas ir pārņēmušas no Mārtiņa ne vienu vien ideju," saka Saldus pilsētas bibliotēkas galvenā metodiķe Aija Pelīte atceras. Arī jaunā draugu programma ir viņa ideja. "Mārtiņš visu laiku ir meklējis sadarbības partnerus, un pagasta cilvēki ir pieraduši, ka bibliotēkai ir interesants un daudzveidīgs piedāvājums," bibliotekāru uzteic A. Pelīte.

Lasītāja Ruta Rozentāla teica: "Man patīk, ka bibliotēka tik daudz ko piedāvā un tur daudz kas notiek. Es lasu grāmatas, izrakstu no žurnāliem vērtīgu informāciju. Mārtiņš ir ļoti foršs, viņš ir gaismas nesējs — labākais. Es ar viņu lepojos."

Kursīšu pagasta pārvaldes vadītājs Uldis Vītiņš pieļāva, ka daudz veiksmīgu sakritīb Kursīšu lielo bibliotēku padarījuši apr tādu, ko ciena pagastā un godā Saldus novadā. "Ceru, ka bibliotēkas draugu loks paplašināsies. Paldies bankai par atbalstu naudas izteiksmē, pārējiem — par cita veida atbalstu!" viņš teica.

Kursīšu bibliotēkas lojalitātes programma ir draugu un atbalstītāju kustība, kas norisināsies līdz nākamā gada aprīlim, kad apkopos gada rezultātus. Tajā var iesaistīties ikviens kursīšnieks. Programmā individuāli krās uzlīmes. Tās piešķirs par dažādiem darbiem bibliotēkas labā — par pasākumu un izstāžu apmeklēšanu, ierakstīšanu atsauksmju grāmatā, par noteikta skaita grāmatu un žurnālu izlasīšanu, palīdzot organizēt pasākumus un citiem darbiem.

Šīs bibliotēkas draugu pasākuma otrajā daļā muzicēja dziedošais trio no Jaunlutriņu pamatskolas. Tikpat labu pasākumu Mārtiņš varēs sarīkot arī, noslēdzot jauno progarmmu. Sava veida garants tam ir līgums par finansiālu atbalstu, ko bibliotēkas vadītājs jau parakstījis ar Swedbank Saldus filiāli. Draugu kustības atbalstītāji ir vairāki, tostarp Liepājas teātris un Saldus Zeme.

Noslēgumā M. Lagzdons aicināja cilvēkus pakavēties sarunās un padomāt, ko vēl viņi var dot savai bibliotēkai — pagastā, pilsētā, novadā.

Čaklākie lasītāji 2011. g.

Bērnu un jauniešu grupā — Madara Rorbaha, Kitija Griķe, Ita Krūmiņa.

Sieviešu grupā — Agnese Gotfrīde, Elīna Siļķe, Aina Tiļļa

Vīriešu grupā — Māris Zariņš, Atis Jēkabsons, Valdis Bolšteins

Ziņu sagatavoja:
© Agrita Maniņa, laikraksts "Saldus Zeme"

Tagi: Kursīšu bibliotēka-informācijas centrs, Lojalitātes programma, pasākums Bibliotēkas draugi kopā lai sanāk