Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā APRĪLĪ apskatāmas šādas izstādes:

Bērniem un jauniešiem

      - „Baltā stunda" (Ilzei Indrānei - 85)

      - „Mājas gariņš" (Kornēlijai Apškrūmai - 75)

 

Pieaugušajiem

      - Ceļojums pa ievērojamākajām Pasaules vietām" (Starptautiskā pieminekļu un ievērojamu vietu diena - 18.aprīlis)

      - „Dažādi par veselības uzlabošanu" (Pasaules veselības diena - 7.aprīlis)

      - „Manas trīs pirmās brūtes un citi stāsti" (Andrejam Skailim - 85)

      - „Dzeguzīte gadus skaita" (Ilzei Indrānei - 85)

      - „Dzeja visiem dzīves gadījumiem" (Kornēlijai Apškrūmai - 75)

      - „Cīrulis sniegputenī" (Veltai Spārei - 90)