KURSĪŠU BIBLIOTĒKĀ-INFORMĀCIJAS CENTRĀ

no 20.03. līdz 03.04.2012

Lietišķās mākslas izstāde

“MANAS ĢIMENES ROKDARBI”

rokdarbi no sendienām līdz mūsdienām Kursīšu pagasta iedzīvotāju izpildījumā

Izstādes kuratori — Aija Slūtiņa un Kursīšu pamatskolas 7.klase