31.martā plkst.15.00
Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā
pasākumu cikla „PORTRETS TUVPLĀNĀ" ietvaros
tikšanās ar rakstnieku, publicistu
Ēriku Hānbergu

No 16.03. līdz 02.04. bibliotēkā apskatāma literatūras izstāde „Ērika Hānberga literārā daiļrade"


Pasākums notiek Kursīšu pagasta bibliotēkas-informācijas centra izstrādāta projekta „Portrets tuvplānā (2)" ietvaros ar Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu.