Bērniem un jauniešiem

„Princeses….”

„Piecas atminēšanas” (rakstniecei Vilmai Dellei 120 (1892–1980)) 

Pieaugušajiem

„Iepazīsim karikatūras”

„Hameleonu rotaļas latviešu gaumē… un citi stāsti” (rakstniekam, žurnālistam Osvaldam Mauriņam 80 (1932))

„Brazīlija, Īstvīka, …” (amerikāņu rakstniekam Džonam Apdaikam 80 (1932–2009))

„Zied pienenes pirms salnas” (rakstniekam Jānim Plotniekam 80 (1932–2003)

„Dvēselīte izteikta vārdos” (rakstniekam Jānim Einfeldam 45 (1967))

 „Sieviete….”

 „Stāsti par dabu…”