Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā

no 28.08 līdz 30.09

Latvijas Nacionālās bibliotēkas veidotā izstāde

"Zudusī darbīgā latvija"

 

Izstādi papildina grāmatu kopa par ar izstādi saistītiem tematiem

 

Par izstādi:

Izstāde "Zudusī darbīgā Latvija" veidota LNB digitālās bibliotēkas "Letonika" projekta "Zudusī Latvija" ietvaros. Tā kā projekta rezultātā iegūta apjomīga vizuālā informācija, izstādes veidotāji izlēma veidot ceļojošo izstāžu ciklu, un izstāde "Zudusī darbīgā Latvija" ir pirmā šī cikla izstāde. Tā stāsta par dažādu vēsturisku notikumu un cilvēku nesaimnieciskas darbības rezultātā zaudētiem, iznīcinātiem vai pārveidotiem objektiem un vērtībām Latvijas tautsaimniecībā un infrastruktūrā  no 19.gs. beigām līdz II Pasaules karam.

Izstādē izmantotas fotogrāfijas un citi materiāli no LNB, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, Rīgas Kuģniecības un vēstures muzeja, Latvijas Fotogrāfijas muzeja, Limbažu novada muzeja, Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja, Pļaviņu novada bibliotēkas krājumiem, E. Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas, Māra Loča, Daiņa Puncula, Vitolda Mašnovska, Aināra Radovica privātarhīviem.

Tā kā izstāde nesaraujami saistīta ar portālu "Zudusī Latvija", izstādes apmeklētājiem būtu jānodrošina pieeja šī portāla apskatei. Portāls satur digitalizētas senu zīmējumu kopijas, atklātnes un fotogrāfijas no 19.gs. beigām līdz mūsdienām un objektu aprakstus par arhitektūras un mākslas pieminekļiem, pilsētu un apdzīvotu vietu skatiem, sabiedriskajām ēkām, saimnieciskajām būvēm, infrastruktūras objektiem, Latvijas iedzīvotāju mājvietām, lauksaimniecības celtnēm, dabas objektiem u.c. Projektā dokumentēta arī Latvijas sabiedrības ekonomiskā, sociālā un kultūras dzīve kopš 19.gs. otrās puses – zemnieku darbs lauku viensētās, senie amati, piemēram, jau izzudušais plostnieku amats, folkloras mantojuma dokumentēšana un folkloras teicēji, dažādu biedrību un organizāciju darbība, saviesīgā dzīve.