22.jūlijā LBB Kurzemes nodaļas 2. vasaras novadpētniecības nometnē „No Kājgriežiem līdz digitalizācijai” Dundagas novada Kolkā Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra vadītājs Kurzemes novada bibliotekāriem prezentēja projektu „3i”

Prezentācijā kolēģus iepazīstināja ar projekta mērķiem un uzdevumiem, sagaidāmajiem rezultātiem, ieguvumiem, problēmām un līdz šim paveikto projekta realizācijā. Novadpētniecības nometnē piedalījās 50 bibliotēku speciālisti no Saldus, Liepājas, Talsu un Ventspils reģioniem.

Ziņu sagatavoja:
Mārtiņš Lagzdons
Kursīšu bibliotēka

Tagi: projekts 3i, novadpētniecības nometne, LBB Kurzemes nodaļa