Bibliotēka aicināja visus Kursīšu pagasta iedzīvotājus piedalīties konkursā par bibliotēkas logo izstrādi. Konkursa mērķis bija izstrādāt Kursīšu BIC logo, lai veicinātu tā atpazīstamību un vienotu vizuālo tēlu, veicināt vietējās sabiedrības iesaisti Kursīšu BIC tēla veidošanā.

Logo paredzēts izmantot bibliotēkas publicitātes materiālos, atpazīstamības veicināšanai, darbības raksturošanai. Darbu iesniegšanas termiņš bija 2011. gada 29.aprīlis. Noteiktajā termiņā tika iesniegti četri darbi no divu autoru puses - Ineses Rebekas Gotfrīdes un Evitas Madžules logo varianti. Visi interesenti tika aicināti piedalīties skatītāju simpātijas aptaujā par viņiem labāk patikušo logo variantu. Balsošanas akcija noritēja no 3. līdz 23.maijam - elektroniski draugiem.lv bibliotēkas lapā un uz vietas bibliotēkā. Tika izveidota arī žūrija, kuras sastāvā bija bibl. vad. M.Lagzdons, kult. darb. org. K.Buka, skolot. A,Rorbaha, Pampāļu bibl. vad. R.Lemeže, mākl. sk. absolvente K.Tumova, IT speciāliste I.Bergmane, kā arī viedokli lūdzu izteikt Saldus mākslas skolas pedagoģei I.Zemītei.

Iedzīvotāju balsojumā par skatītāju simpātiju ar 65 punktiem, kļuva logo variants ar pūci, 2.vietā (64 p.) - logo ar zirnekļa tīklu, 3.vietā (41 p.) - logo ar cilvēciņiem un 4.vietā (26 p.) logo ar 3 pirkstu nospiedumiem.

Žūrijas vērtējumā 1.vietu ar 367 punktiem ieguva logo ar cilvēciņiem, 2.vietu (327 p.) logo ar zirnekļa tīklu, 3.vieta (318 p.) logo variants ar pūci un 4.vietu (309 p.) logo ar 3 pirkstu nospiedumiem.

Ilzes Zemītes viedoklis par logo variantiem. „Vislabākā ir Pūcīte, un ne tikai tāpēc, ka man ir vājība uz pūcēm, bet arī tāpēc, ka tas ir labi uztverams mazā formātā, labas, neitrālas un reizē izteiksmīgas krāsas, patīk, ka i burts nolasās kā grāmata un pūces vispār parasti simbolizē zināšanas. Vēl nedaudz simpātisks ir ceturtais variants, tie bērņuki uz grāmatu lapām un saulīte pa vidu, bet mazā formātā nenolasās. Bet atlikušie divi man galīgi nepatīk, tas zirnekļu tīkls uzreiz ir atbaidošs ar savām asajām līnijām un reizē zirnekļu tīkls ap grāmatu raksturotu grāmatas kā tādu ļoti iesūnojušu pasākumu, kas aizaudzis zirnekļu tīkliem aizmirstībai."

Gala rezultātā konkursā par bibliotēkas logo ideju netiek pasludināts viens konkrēts logo variants, jo pēc žūrijas viedokļa un bibliotēkas vadītāja pārliecības katrā logo variantā ir uzlabojamas un maināmas lietas. Tādēļ abas autores tiks apbalvotas un kopīgi aicinātas piedalīties viena logo izstrādē.

Paldies visiem, kuri piedalījās balsošanā un iesaistījās procesā.

 

Logo varianti apskatāmi šeit - http://www.draugiem.lv/Kursisu.biblioteka/gallery/index?aid=34162320

Ziņu sagatavoja:
Mārtiņš Lagzdons
Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra vadītājs