Pieaugušajiem

     „Mīlestības maldu ceļi" (angļu rakstniecei Barbarai Kārtlendai -110 (1901-2000))

     „Latvijas iekšpolitiskās peripetijas - bibliotēkas fondos"

     „Notraušot putekļus burtam - Ļ" (ārzemju daiļliteratūra)

     „Gatavosim krājumus ziemai - konservēsim"

     „Notraušot putekļus burtam - C" (latviešu daiļliteratūra)

     „Skrandas vējā" (rakstniekam Ăirtam Salnajam 105 (1906-1974))

     „Dežūrējošā pareģe - Monika" (rakstniecei, žurnālistei Monikai Zīlei - 70 (1941))


Bērniem un jauniešiem

    Guntiņa uguntiņa grāmatu lappusēs"

    „Grāmatas par koka vīriņiem"