Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā

no 06.06 līdz 18.07

"Kur cerība dīgst"

Saldus novada, Mažeiķu un Telšu rajonu fotogrāfu darbu izstāde

IZSTĀDES TAPUSI Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Kultūras inovācijas - jaunas pārrobežu sadarbības iespējas pašvaldībām"  ietvaros

Tagi: fotoizstāde