Ja dzeja ir skaista un prasās izdziedama, ja tauta ir iemīļojusi ne vienu vien dzejnieces skaisto dzejoļu grāmatu, ja sirds , dvēsele ir tik pilna, ka tas viss prasās uz āru, lūk, top arī dziesma....

Pazīstamās dzejnieces K.Apškrūmas jaukās dzejas vārsmas L.Kauliņa ir ietērpusi dziesmās.

 


par grāmatiņu vēl...

Tagi: saule