Piedalīsimies!

 

ZĪMĒJUMU un RADOŠO DARBU KONKURSS

VIĻAKAI (MARIENHAUZENAI) -720

 

Moto: „Viļaka- dvēseles aka”

 

 

1.    Konkursa mērķis:

Atraisīt bērnus un jauniešus, radošus cilvēkus Viļakas pilsētas vēstures izzināšanai un kultūras mantojumam, radot veltījumu zīmējumā vai vārda mākslas darbā.

 

2.    Konkursa norise:

2.1. Konkurss norises laiks: 10.06.- 15.07.2013

2.2. Informācija par konkursu tiek ievietota Viļakas novada domes mājaslapā http://www.vilaka.lv/, informatīvajā izdevumā „Viļakas novadā”

2.3. Darbi iesūtāmi elektroniski  izg.nodala@vilaka.lv, ar norādi - konkursam vai pa pastu- Viļakas novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļa,  Abrenes  ielā 26,  LV-4583  vai nodot domes 1.stāva 109.kabinetā līdz 15.07.2013

Iesūtot darbus, jānorāda

Bērniem un jauniešiem

ü  Autora vārds, uzvārds;

ü  Vecums (pilni gadi)

ü  Skolotājs-konsultants (ja ir);

ü  Autora kontakttālrunis vai e-pasta adrese;

Pieaugušajiem

ü  Vārds, uzvārds;

ü  Vecums;

ü  Autora kontakttālrunis vai e-pasta adrese.

3.    Iesūtīto darbu vērtēšanas kritēriji:

3.1. Darba atbilstība moto

3.2. Radošs risinājums un oriģinalitāte

3.3. Kopta un attīstīta valoda/ Zīmējumu kvalitāte

 

4.    Konkursa dalībnieki:

4.1.  Ikviens interesents vecumā no 3 gadiem un vecāki

4.2. Uzvarētāji tiks noteikti piecās vecuma  grupās:

ü  3 – 6 gadi labākais zīmējums

ü  7 - 10 gadi labākais zīmējums

ü  11- 15 gadi labākais radošais darbs ( līdz 100 vārdi )

ü  15 - 19 gadi labākais radošais darbs ( līdz 150 vārdi )

ü  no 20 gadiem labākais radošais darbs ( līdz 200 vārdi )

 

5.      Uzvarētāju noteikšana:

5.1. Viļakas novada domes izveidota žūrija (domes speciālisti, bibliotēku pārstāvji, mākslas jomas pārstāvji)

5.2.  No visiem iesūtītajiem darbiem tiek izvēlēti uzvarētāji, katrā vecuma grupā nosakot labāko darbu autorus

5.3. Žūrijai ir tiesības piešķirt papildu veicināšanas balvas

6. Konkursa uzvarētāji tiks apbalvoti 2013.gada 30. jūlijā pilsētas svētku pasākumu ietvaros

7.  Konkursa organizatori:

Viļakas novada dome,  Izglītības, kultūras un sporta nodaļa