Daina ? kas gan tā ir?

Tā ir gan latvieša ticības apliecība,

lūgšana,

dzīves svinēšana un pateicība,

tā dāvā mieru un gaišu skatu uz pasaules norisēm.