Olūts .Literaturas almanahs *15*

V.Voguls,I.Keiša, I.Būmane-Lūse, I.Kaļva un citi  latgaliešu autori, kuri apkopoti literāro darbu krājumā .