''Absolūtās laimes meklējumos''

 

 

Nekas nespēj tā atveldzēt sievietes pašapziņu kā nesavtīgs, īstajā laikā un vietā pateikts kompliments. Rakstnieces Angelikas laulības stāžs ir pietiekams, dzīve labi saplānota un sadzīves mehānisms darbojas kā pulkstenis. Negaidot rāmajā ikdienā iebrāžas vējš - Džeks no Dienvidāfrikas - vīrišķīgs, maigs, romantisks un neatvairāmi pievilcīgs. Viņš ir lasījis viņas sarakstītās bērnu grāmatas, sauc viņu skaistas puķes vārdā, ir bezcerīgi iemīlējies... Prātīgā un absolūti uzticīgā Angelika, spēji nonākusi stihisku viļņu varā, cenšas iestūrēt savas dzīves laivu rāmos ūdeņos, labi zinādama, ka, glābdama ģimeni, var pazaudēt savu sirdi. No angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. Daira Hofmaņa vāka dizains.