22. martā, Kuldīgas Mākslas namā, 1905. gada ielā 6, notiks Kurzemes reģionālā latviešu oriģinālliteratūras konference. 2018. gada konferences nosaukums ir “Vēstures atbalsis Latvijas literārajos procesos pēc 2. pasaules kara”. 

 

PROGRAMMA

8:30 - 10:00

Dalībnieku ierašanās, reģistrācija, rīta kafija, SIA Latvijas Grāmata grāmatu galds

10:00 - 10:10

KONFERENCES ATKLĀŠANA

 

Ilze Dambīte-Damberga, Kuldīgas novada pašvaldības izpilddirektore

Laima M. Ostele, Kuldīgas Galvenās bibliotēkas direktore

10:15 - 11:15

Aleksandra Čaka dzīves pēdējie seši gadi (1944 – 1950): dažādi aspekti (psiholoģiskais, radošais, ekonomiskais, ideoloģiskais u.c.) – Dr. habil. Art. Silvija Radzobe, LU profesore, teātra zinātniece un kritiķe

11:20 - 12:20

Atkusnis Rakstnieku savienībā (1956 – 1969)” - Madara Eversone - Mg. Philol., LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta zinātniskā asistente, LU Humanitāro zinātņu fakultātes doktorante

12:20 - 13.00

KAFIJAS PAUZE

13.00-14.00

Vēsture jaunākajā Baltijas rakstniecībā - Dr.philol. Zanda Gūtmane, Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes Asoc. prof.

14.00-15.00

Literatūras, mūzikas un teātra nozares virtuālie resursi: sabiedrības iesaiste un sadarbības iespējas - Dr.philol. Eva Eglāja-Kristsone, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošā pētniece

15:00

JAUTĀJUMI UN ATBILDES, DISKUSIJA

 

KONFERENCES NOSLĒGUMS