2003. gada 17. februāris ir Kuldīgas bibliotēkas elektroniskā kataloga dzimšanas diena un aizsākums bibliotēkas automatizācijai.

Reizē ar Kuldīgas bibliotēku automatizācijas procesi tika uzsākti Rumbas pagasta, Alsungas pagasta un Skrundas pilsētas bibliotēkā. Tā tika veikta, izmantojot bibliotēku informācijas sistēmu ALISE.

Elektroniskajā katalogā bija jāievada dati par aptuveni 50 000 grāmatām. Datu ievadīšanas ātrumu kavēja gan tā laika datortīkla tehniskās problēmas, gan darbinieku zināšanu un prakses trūkums, gan datoru trūkums. Tolaik bibliotēkā darbiniekiem bija 2 datori un arī lietotājiem bija pieejami 2 datori. Lūzums notika 2005.gadā, kad „Gaismas tīkla” projekta ietvaros, bibliotēka ieguva 13 jaunus datorus – 8 lietotājiem, 5 darbiniekiem. Papildus tehniku bibliotēka ieguva arī projekta „Trešais Tēva dēls „ ietvaros un krājuma rekataloģizāciju veicināja arī papildu piešķirtais finansējums no Kuldīgas rajona padomes.

Šodien bibliotēka ar lepnumu var teikt, ka uzdevums ir paveikts pilnā apmērā – visi bibliotekārā darba procesi gan Kuldīgas, gan pagastu bibliotēkās ir automatizēti. 

21. februārī Kuldīgas bibliotēkā notiks arī seminārs - Kuldīgas galvenās bibliotēkas automatizācija: attīstība un progress – pirmā desmitgade.

10:00-10:10 Semināra dalībniekus uzrunās Kuldīgas novada domes Kultūras pārvaldes vadītāja D.Reinkopa;

10:10 – 10:30  Vēsturisku ieskatu bibliotēkas automatizācijas procesos sniegs Kuldīgas galvenās bibliotēkas direktore Laima M..Ostele;

10:30- 11:00 Par  bibliotēkām un tehnoloģijām kā partneriem pārmaiņu laikā - BIS AliseTirdzniecības vadītāja Baiba Mūze;

11:15- 12:00  Ieskatu par bibliotēku datiem globālajā vidē sniegs LNB Bibliogrāfijas institūta vadītāja Anita Goldberga;

12:00 – 12:20 Ar iespaidiem IFLA 2012.gada konferencē un bibliotēku automatizācijas tendencēm Somijā dalīsies Ventspils bibliotēkas direktore A. Pumpura.

Ziņu sagatavoja:
Kuldīgas Galvenā bibliotēka

Tagi: automatizācija, Kuldīgas Galvenā bibliotēka, BIS ALISE