Lai pilnveidotu publisko bibliotēku un skolu sadarbību 2. jūnijā plkst 10:00 tiek organizēta diskusija ar skolu pārstāvjiem.