Dzejas dienām veltīts pasākums.

Piedalās dzejniece Digna Virkstene.

Ieeja bezmaksas.