29. oktobrī Krāslavas novada filiālbibliotēkas Ezerkalnā bibliotekāre dosies ciemos pie saviem mazajiem draugiem uz Krāslavas PII "Pīlādzītis", kur lasīs rudens lapas un katrai lapai meklēs atbilstošu koku.