Pasākums-diskusija.

5. martā Kombuļu tautas bibliotēkā pulcējās tie cilvēki,kuriem bibliotēka daudz ko nozīmē .Paskuma dalībniekus uzrunāja bibliotēkas vadītāja,kura iepazīstināja ar bibliotēkas rīkotajiem pasākumiem februārī. Kopīgi noskatījās 3 td veidotos 9 veiksmes stāstus par bibliotēku,tad katrs dalījās savā stāstā par bibliotēkas nozīmi viņu dzīvē.Vēl klātesošie tika iepazīstināti ar jaunākajām grāmatām. Noslēgumā Inga Pudnika-Krāslavas TIC speciāliste iepazīstināja ar jaunumiem novada tūrisma attīstībā.Foto no pasākuma bibliotēkas galerijā.