Bernels M. Trešā sieviete.

Cilgena G. Es mīlu tevi.

Dreiže L. Nepabeigtais skūpsts.

Gailīte A.S. Alīna.

Grants V. Latviešu skaistākās teikas.

Grietēna M. Kad visi striķi trūkst.

Hārtlijs E. Dž.Atreja maska.

Haida E. Abortu daktere.

Heniņš A. Velnakmens veļas.

Jolkina A. Piesmietā misis Eiropa

Kārnegijs D. Panākumu māksla.

Kleiborna A.,Larkams A. Izgudrojumu vēsture.

„-„ Zinātnes vēsture.

Kolinsa S. Zobgaļsīlis.

Lindsa G. Zelta bibliotēka.

Ņikonovs A. Kurš pirmais.

Ozols O. Latvieši ir visur.

Poļitkovska A. Tikai un vienīgi patiesība.

Rigbija E. Nekurienes grīva.

Robertsa N. Svētlaimes skola.

Vargass Ljosa M. Sliktā meitene.