Pateicības diena visiem bibliotēkas labvēļiem.

Gads virzās uz beigām, aiznesot līdzi rūpes un raizes, ieviešot mūsos cerību jaunām idejām, domām, jauniem notikumiem un darbiem.Pateicos visiem, kas čakli apmeklēja bibliotēku gada garumā un deva savu ieguldījumu tās darba pilnveidošanā.Sirsnīgs paldies visiem ,kas piedalijas Grāmatu svētkos, visiem tiem,kas dāvināja grāmatas bibliotēkai. 

Tagi: Pasākums