11.oktobrī Kokneses pagasta bibliotēkā notika 11 gadus jaunā mākslinieka Helmuta Sokolova  darbu izstāde. Mākslas veids-graffiti ir ļoti pierasts un populārs jauniešu vidū, bet mūsu bibliotēkā tāda veida izstāde ir pirmo reizi! Pārsteidza jaunā mākslinieka domāšanas veids, sava veida filozofija, šodienas un nākotnes redzējumi!

     Izstādēs atklāšanā piedalījās arī skolotājs Aldis Dobenbergs, kurš uzteica Helmuta izvēli un veikumu. Savās izjūtās un priekā par padarīto dalījās arī Helmuta mamma.

         Vislielākais sajūsmināto skatītāju pulks šobrīd ir Helmuta vienaudži, bet ar interesi izliktos darbus vēro arī gados vecāki bibliotēkas apmeklētāji. Mēs, bibliotēkas darbinieces, vienmēr esam priecīgas par savas Kokneses jauniešu uzdrīkstēšanos, talantu un darbošanās prieku. Šī izstāde Helmuta radošās dzīves krellēs ir tā pirmā pērlīte un mēs ticam un redzam, ka ne pēdējā, jo viņam ir tik daudz jaunu ideju

 Ingrīda Višķere, Kokneses pagasta bibliotēkas bibliotekāre

 Antras Vasiļevskas foto