&n sp;              Dzejas konkursa „ Mans dzejolis Koknesei ”

                                           

                               NOLIKUMS

 

  1. 1.      Konkursa mērķis

            Rosināt, sekmēt un atbalstīt radošo pašizpausmi dzejas formā pieaugušo vidū. Popularizēt Kokneses vārdu.

 

  1. 2.      Konkursa organizētājs

              Kokneses pagasta bibliotēka.

 

  1. 3.      Konkursa mērķauditorija

               Kokneses novada iedzīvotāji un citi interesenti, kuri nav jaunāki par 17 gadiem.

 

  1. 4.      Konkursa norises sākuma un beigu datums

                   Darbu iesūtīšanas sākuma datums: 2012.gada 14.maijs.

                   Darbu iesūtīšanas beigu datums: 2012.gada 14.jūnijs(ieskaitot).

                   Rezultātu paziņošana: 2012.gada 18.jūnijs.

 

  1. 5.      Vispārīgie noteikumi

                    Konkursā viens autors var iesniegt neierobežotu darbu skaitu.

                    Konkursā iesniegtie darbi nedrīkst būt iepriekš publicēti.

                    Konkursam iesniedzamie darbi datorrakstā jānosūta uz e-pastu:

              bibl._2k@inbox.lv vai jāatnes uz Kokneses pagasta bibliotēku 1905.gada ielā 7.

                     Jānorāda  autora vārds, uzvārds un tālruņa numurs.

                     Iesniegtie darbi bez atsevišķas saskaņošanas ar autoru paliek bibliotēkas rīcībā.

 

  1. 6.      Darbu vērtēšana un kritēriji

                   Konkursā tiek noteikti 3 labākie dzejoļi.

                   Tos izvirza žūrija, vērtējot iesniegtos darbus pēc 1-5 punktu skalas, ņemot vērā dzejoļa atbilstību tēmai un radošumu.

 

  1. 7.      Apbalvošana

                   1. vieta - dāvanu karte Kokneses sporta centrā 20 Ls vērtībā

                   2. vieta - dāvanu karte  Kokneses sporta centrā 10 Ls vērtībā

                   3. vieta - dāvanu karte Kokneses sporta centrā 5 Ls vērtībā

 

              Pēc vērtētāju ieskatiem var noteikt arī papildus balvas.

              Ar konkursa uzvarētājiem sazināsimies personīgi, rezultātus un konkursa norisi atspoguļosim Kokneses Novada Vēstīs un citos sociālajos portālos.

 

           Tālrunis uzziņām- 65161719,

                                         e-pasts: bibl._2k@inbox.lv

 

 

 Ingrīda Višķere, Kokneses pagasta bibliotēkas bibliotekāre.