Kokneses pagasta bibliotēka dibināta 1923.gadā, kā Kokneses Kultūras biedrības bibliotēka, kura atradās patreizējā kultūras nama ēkā.

 

     1923.gada 18.aprīlī biedrības pilnvarotais parakstīja Kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēma 493 grāmatas bibliotēkas dibināšanai.

 

 Pirmās Republikas laikā šeit norisinājās visa Kokneses kultūras dzīve (1937.gadā bibliotēkā ir 1200 sējumi).

 

Ar 2000.gada 22.maiju bibliotēka pārceļas uz jaunām, ērtām telpām 1905. gada ielā 7.

 

             Šogad bibliotēka svin savu 89.dzimšanas dienu.

Visi laipni gaidīti ciemos, lai veidotu Vēlmju un Vēlējumu koku, plkst. 13.00-pūstu svecītes svētku kūkā, ieskatītos bibliotēkas vēstures lappusēs!