Dzejnieka Alberta Kļaviņa jaunās grāmatas "Likteņdomas" atvēršanas svētki. Pasākumā piedalīsies grāmatas autors. Par muzikālo fonu gādās Kocēnu kultūras nama dāmu trio "Kas ar mani"