Grāmata aptver vēstures periodu no pirmajām apdzīvotības liecībām Pļaviņu teritorijā līdz pat mūsdienām.  Tā ir kā veltījums pilsētai tās 90. jubilejā. Autori atzīst, ka: “Pļaviņu pilsētas un tuvākās apkārtnes vēsture ir interesanta un aizraujoša. Tā nav attīstījusies pēc klasiskā scenārija: pilskalns – muiža – pilsēta. Pļaviņu kā apdzīvotas vietas tapšanu ietekmējuši daudzi politiski, ekonomiski un sociāli faktori. Detektīvromāna cienīgi ir centieni atšķetināt Pļaviņu pagātnei piedēvētos izdomājumus un mītus no patiesiem notikumiem.”