2015. gada 01. maijā klintainietei Olgai Baumanei 80. Lai jubilārei veselība un paldies par sniegto palīdzību veselības uzlabošanā Pļaviņu novada ļaudīm 38 gadu garumā!

Izstāde ar nosaukumu:

«Gan dzīves darbdienu, gan svētku lappusēm

bezgala vajadzīgs ir saules pieskāriens,

ar vārdiem, mīlestībā sacītiem,

to katram uzdāvināt varam mēs ikviens».

                                                    /K. Apškrūma/