Pasākumā pasniegsim Latvijas Nacionālās komisijas  Pateicību Mirdzai Rullei par „Baltijas ceļa atmiņu stāstu” un barikāžu laika dalībnieki pie ugunskura pārrunās ar bērniem un jauniešiem tā laika notikumus.

Aicināts ikviens piedalīties atmiņās un pabaudīt tēju pie ugunskura!