Par latviešu tautas atmodām dēvē trīs atšķirīgas, bet ideoloģiski radniecīgas latviešu nacionālās kustības.

Pirmā atmoda vainagojās ar Pirmajiem vispārīgajiem dziesmu svētkiem Rīgā 1873. gadā.

Otrā atmoda vainagojās ar Latvijas neatkarības iegūšanu 1918. gada 18. novembrī un de jure atzīšanu.

Trešā atmoda vainagojās ar Latvijas neatkarības atjaunošanu 1991. gadā. Trešās atmodas akcija "Baltijas ceļš" iekļauts UNESCO "Pasaules atmiņu" sarakstā.