Stukmaņu mūzikas un dziedāšanas biedrība dibināta 1884. gada 11. novembrī. Kori vadīja skolotājs J. Pētersons, mēģinājumi notikuši "Sofijas skolā". 1924. gada 30. aprīlī, paplašinot statūtus, biedfrība tika pārveidota par Stukmaņu kultūras biedrību. Pirmos statītus parakstījis arī rakstnieks- skolotājs Jānis Purapuķe.