Svētdien, 2. februārī Margaritai Stārastei 100. Isztādē redzamas Klintaines bibliotēkā esošās M.Stārastes grāmatas. Izstādi veidoja 6.klases skolniece Kitija Smirnova.