Izstādē aplūkojami materiāli no Latvijas Nacionālās bibliotēkas Digitālās bibliotēkas, dzīves stāsts „Mirdzai Lazdiņai- 80” un apskatāms  biedrības „ Klintaines Dzirnas” projektā „Arheoloģisko tautas tērpu un mūzikas instrumentu iegāde Klintaines pagasta ansamblim „Dzirnas”” iegādāto tautas tērpu viens komplekts..

Uz tikšanos Klintaines bibliotēkā! Sargāsim trauslo kultūratmiņu celtni!