Tagadējā Klintaines pagasta teritorija apdzīvota jau ļoti sen- senākā apdzīvotā vieta bijusi Lokstene. 1601. gada arhīva dokumentos minēts jauns nosaukums- Stukmaņi. 1853. gadā pie Stukmaņu muižas tika atvērta skola. Skola tika nosaukta tās dibinātājas grāfienes Sofijas Medemas vārdā. 1911. gada pavasarī skolu slēdza. 1945. gadā Stukmaņus nosauca par Klintaini. 2002. gada 1. oktobrī Klintaines pagastā sākās 5 un 6 gadīgo bērnu apmācība. Pirmskolas grupiņu nosauca par " Sofijas skolu" par godu grāfienei Sofijai Medemai, kas rūpējās par bērnu izglītošanu Stukmaņu muižā. 2009. gada 29. maijā notika pēdējais atjaunotās Sofijas skolas izlaidums. 2009. gada 1. jūlijā Klintaines pagasts tiek pievienots Pļaviņu novadam. 

 

2012. gadā atjaunotai Sofijas skolai paliktu 10. gadi, bet 2013. gadā tiks atzīmēti 160. gadi kopš pirmās skolas dibināšas Stukmaņos. Par godu apaļiem Sofijas skolas dzimšanas skaitļiem Klintaines bibliotēka un skolotāja Inga Baginska organizē Sofijas skolas bijušo audzēkņu salidoju- atmiņu pēcpudienu " Mana pirmā skola".