Pļaviņu novada Klintaines pagasta bibliotēkas sagatavotais projekts „Roku rokā: lauksaimnieku e-iekļaušanās veicināšana lauku publiskajās bibliotēkās” uzvarējis starptautiskās organizācijas EIFL (Electronic Information for Libraries) Publisko bibliotēku inovāciju programmā. Bibliotēkai tā ir iespēja realizēt projektu 15 000 ASV dolāru apjomā.

Projekta „Roku rokā: lauksaimnieku e-iekļaušanās veicināšana lauku publiskajās bibliotēkās” ietvaros plānots organizēt vebināru ciklu jeb tiešsaistes seminārus par jautājumiem, ar kuriem mazie un vidējie zemnieki bieži griežas lauku publiskajās bibliotēkās, kur ne vienmēr bibliotekāram ir tik specifiskas zināšanas vai prasmes, lai zemniekam palīdzētu. Lai nodrošinātu profesionālu un kompetentu saturu, vebināru izstrādei un tiešsaistes semināru vadīšanai tiks pieaicināti speciālisti. Vebināru sagatavošanas darbu un realizāciju koordinēs projekta galvenais partneris – Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC). 

 

Alita Kluša, Klintaines publiskās bibliotēkas vadītāja, stāsta: „Lauku bibliotēku apmeklētāji jau pieraduši, ka vietējais bibliotekārs ir informācijas un komunikācijas tehnoloģiju guru, no kura tiek gaidīta nekļūdīga atbilde uz jautājumu vai problēmas risinājums. Tomēr bibliotekārs nevar pārzināt visas atbildes uz jautājumiem, piemēram, par normatīvo aktu izmaiņām, VID elektronisko deklarāciju aizpildīšanu, ES platību maksājumiem un citu. Tas, ko bibliotekārs var – piedāvāt bibliotēkas rīcībā esošos vai internetā pieejamos resursus, kas sniedz atbildes uz klienta jautājumiem. Šajā gadījumā, lai apmierinātu mazo un vidējo zemnieku vēlmes, bibliotēka apņēmusies sagatavot zemniekiem noderīgus tiešsaistes seminārus, kuros aktuālos jautājumus skaidros nozares speciālisti.”

 

Projekts tika izstrādāts, balstoties gan uz Alitas Klušas pieredzi darbā ar zemniekiem no Klintaines apkārtnes, gan pamatojoties uz citu lauku bibliotekāru aptauju. Visiem bibliotekāriem problēmas izrādījās līdzīgas – tiem ir kompetence apmācīt lietotājus datora un interneta lietošanas pamata prasmēs, konsultēt informācijas meklēšanā internetā, taču pietrūkst gan laika, gan zināšanu sniegt atbildes uz specifiskiem ar lauksaimniecību saistītiem jautājumiem. Projekta ietvaros sagatavotie semināri būs iespēja speciālistu konsultācijas saņemt gan tiešsaistē tajās bibliotēkās, kas izmantos projekta piedāvātos vebinārus, gan pēc tam internetā – bibliotēku portālā vai LLKC mājas lapā.

 

Saskaņā ar projekta 3td rīcībā esošajiem bibliotēku lietotāju aptaujas datiem (2011.g.), 80,4% publisko bibliotēku apmeklētāju pēdējo 12 mēnešu laikā ir izmantojuši internetu bibliotēkās, lai meklētu ar lauksaimniecību saistītu informāciju.

 

Projekta īstenošana tiks uzsākta nekavējoties. To paredzēts realizēt līdz 2012.gada oktobrim. Bez LLKC kā partneri projektā iesaistīsies Pļaviņu novada dome un publisko bibliotēku attīstības projekts „Trešais tēva dēls” (3td), ko īsteno valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas”.

 

Šogad EIFL Publisko bibliotēku inovāciju programmā bija iespējams pieteikt projektus trīs tematiskajās grupās, t.sk., atbalsts lauksaimniekiem.

Ziņu sagatavoja:
Sandra Vīgante,
projekta komunikācijas vadītāja

Tagi: bibliotēka, konkurss, projekts, Klintaine, lauksaimniekiem, zemniekiem