Ķekavas pagasta bibliotēka rudenī aizsākusi jaunas tradīcijas - turpmāk reizi gadā oktobrī notiks Jauno lasītāju nedēļa un katru mēnesi - grāmatu klubiņš bērniem. Gribam iesaistīt bērnus vecumā no 0 - 5 gadiem aizraujošajā un plašajā grāmatu pasaulē ar  kopīgu pasaku lasīšanu. Paredzēti praktiskie darbiņi. Nodarbībās aicinām piedalīties māmiņas, vecvecākus, auklītes. Iespēju robežās pieaicināsim viesmāksliniekus.

 

Foto galeriju skatīt šeit: